Reporting a vizualizace dat

Reporting slouží pro převedení dat z účetního systému na informace. Report pomáhá informace v datech zobrazit a pochopit. Na základě informací lze dospět k jednoznačnému a správnému rozhodnutí.

 

Reporting představuje strukturu podnikových výkazů pro interní a externí uživatele.

 

Externí výkazy - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, jsou určeny externím subjektům - investorům, státním orgánům, věřitelům, a představují výstupní informace z účetnictví. Účelem je prokázat, jak firma hospodaří.

 

Interní výkazy slouží pro řízení firmy - plánování, rozhodování, vyhodnocování a kontrole, ve vazbě na podnikový informační systém a jsou určeny vlastníkům a managementu na všech úrovních.

 

Výkazy je také důležité diferencovat podle časového hlediska. Roční periodické výkazy jsou určeny pro korigování strategického řízení podniku. Pro operativní řízení je potřeba sestavovat výkazy za kratší období - čtvrtletí či měsíce.

Zpracujeme pro Vás finanční, obchodní nebo marketingové analýzy:

Finanční reporting

Report obratu a ziskovosti

Capex management

Management nákladů

 • Přehledný náhled všech důležitých dat.
 • Možnost prokliku do detailů a klíčových segmentů.
 • Pomocí dashboardu rychle dostupné odpovědi nadefinovaných oblastí.
 • Rychlá reakce na nejnovější data.
 • Kombinace dat pro identifikaci souvislostí.
 • Včasná předpověď postupu v případě potřeby.
 • Věnujte se strategickým analýzám, ne zdlouhavému získávání dat.
 • Snadná detekce nečekaného růstu nákladů.
 • Včasná dostupnost dat umožňujících rychlá opravná opatření.
 • Jednoduché sdílení reportů s vybranými týmy.
 • Důležitá finanční data získáte na první pohled.
 • Analýza klíčových trendů a indikace podezřelých položek a nesrovnalostí.
 • Neustálá automatická aktualizace dat.
 • Včasná detekce anomálií a zvýšených výdajů.
Finanční reporting
Report obratu a ziskovosti
Management nákladů

Máte zájem o reporting? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643

 

www.vultarena.cz © 2018-2019

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Finanční reporting
Report obratu a ziskovosti
Management nákladů

Máte zájem o reporting? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Finanční reporting
Report obratu a ziskovosti
Management nákladů

Napište si

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Finanční reporting
Report obratu a ziskovosti
Management nákladů
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář

Finanční reporting
Report obratu a ziskovosti
Management nákladů

Máte zájem o reporting? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643