Účetnictví

Účetnictví pro malé, střední i větší společnosti

Vedení podvojného účetnictví zahrnuje:

Vedení podvojného účetnictví nabízíme malým, středním ale i větším firmám, fyzickým osobám   zapsaným v obchodním rejstříku, neziskovým organizacím a spolkům.

 

Pro každého podnikatele či společnost definujeme základní nastavení individuálně, abychom byli schopni co nejpřehledněji a nejefektivněji dále pracovat s daty a údaji v systému.

Rekonstrukce účetnictví

Novým klientům nabízíme možnost rekonstrukce účetnictví pokud si nejsou 100 % jisti kvalitou a správnosti předchozího zpracování. Pokud tento krok není nutný, plynule navážeme na předchozí roky, jen nasadíme počáteční stavy do našeho účetního systému.

Individuální nastavení účetní politiky dle oboru podnikání

V první řadě se zaměříme na nastavení účetní metodiky a implementaci a nastavení účetního software na míru každé jednotlivé společnosti.

 

Dle Vašich požadavků, oboru podnikání a způsobu fungování Vaší společnosti navrhneme vyhovující definici účetního rozvrhu a nastavení účetních modulů ( majetek, sklady, banka, pohledávky, závazky, saldokonto atd. ). V případě potřeby pro Vás připravíme optimální rozdělení provozních středisek, pomůžeme s rozvržením a vhodným členěním organizační struktury s možností vedení účetnictví až na úroveň jednotlivých zakázek či projektů.

Vedení účetnictví On-line

Podvojné účetnictví doporučujeme vést v našem účetním systému v cloudovém prostředí.  Pracujeme v účetním systému ABRA FlexiBee. V případě zájmu Vám zřídíme vzdálený přístup do Vaší databáze online. Budete mít každodenní přehled o stavu Vašeho majetku, peněžních prostředků, skladových zásob, pohledávkách a závazcích. Můžete sledovat data odkudkoliv 24 hodin denně online.

 • Nastavení, definice a údržba účetního systému ( účtová rozvrh, struktura, číselníky,..).
 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí.
 • Předávání dokladů v sídle vaší společnosti nebo dle vzájemné dohody.
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví.
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta.
 • Vedení evidence došlých faktur, příprava platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů.
 • Vystavování vydaných faktur dle podkladů k fakturaci, evidence vydaných faktur klienty.
 • Zpracování bankovních výpisů z banky, párování příchozích a odchozích plateb v tuzemské i cizí měně.
 • Zpracování pokladních dokladů a vedení pokladních knih v tuzemské i cizí měně.
 • Vedení evidence dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, odpisy účetní i daňové.
 • Vedení skladové evidence zásob ( příjemky, výdejky, podklady pro inventarizaci).
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest v tuzemsku i v zahraničí.
 • Zpracování vnitřních předpisů, směrnic a internách postupů účtování.
 • Nastavení funkčních vnitřních kontrolních mechanismů ( prevence úbytku zásob, mank a škod).
 • Zpracování daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení ( měsíčně, kvartálně).
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani.
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a ostatním daním.
 • Sestavení účetní uzávěrky, mezitimní závěrky.
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví.
 • Sestavení účetní uzávěrky a přílohy k účetní závěrce.
 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost).
 • Předávání výstupů dle přání klienta (např. rozvahy, výsledovky, cash flow).
 • Zpracování a plnění povinností stanovených Českým statistickým úřadem.
 • Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních.
 • Archivace a skartace dokladů.

Vedení účetnictví v systému klienta

Pokud již účetní systém vlastníte, jste větší společnost a chcete ho i nadále využívat, nabízíme vedení účetnictví u "Vás" pomocí vzdáleného přístupu.

Ceník - podvojné účetnictví

Orientační cena paušálu

Základní měsíční sazba neplátce DPH

Základní měsíční sazba plátce DPH

1  - 50 položek

500,- Kč

1200,- Kč

51 - 100 položek

1000,- Kč

2400,- Kč

101 - 150 položek

1500,- Kč

3600,- Kč

Za každou další položku nad 150 položek

15, - Kč

20,- Kč

Máte zájem o vedení účetnictví? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643

Odesílám...

Chyba

Formulář byl odeslán

 

www.vultarena.cz © 2018-2019

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář