Zpracování mezd a personalistika

Outcoursing mezd a jeho výhody

Měsíční zpracování mezd zaměstnanců, přehledy a tiskopisy

Mzdové a personální předpisy, nařízení, postupy a základní pravidla se rychle mění. Vedení personalistiky a zpracování mezd je činnost, která vyžaduje minimálně jednoho velmi dobře kvalifikovaného pracovníka.

Nabízíme Vám možnost nechat tuto specializovanou práci na nás. Outsourcing zpracování mezd nabízí nezanedbatelné výhody pro každého. Významnou položkou je úspora finančních prostředků na sw vybavení, plat mzdové účetní a dále náklady na pravidelná školení.

Vedení personální agendy

Personální agendu (vedení a aktualizace osobních dat zaměstnanců, spolupráce při přípravě pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, nástupy a ukončení pracovních poměrů, výpovědi z pracovního poměru, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven)

Měsíční zpracování mezd malých a středních firem ( výpočet čisté mzdy, cestovného, náhrad za dovolenou, náhrad za pracovní neschopnost, překážky v práci, přesčasů, příplatků, srážek z mezd, exekucí či výživného, výpočet odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, výpočet odměn a odvodů pojistného členům statutárních orgánů, zákonné pojištění zaměstnanců a další)

V rámci měsíčního zpracování mezd sestavíme přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, zajistíme hlášení změn a jejich odeslání úřadům. Vyhotovíme základní mzdové tiskopisy - výplatní pásky, potvrzení pro zaměstnance, mzdové rekapitulace a přehledy včetně podkladů k zaúčtování mezd. Připravíme platební příkazy pro úhrady mezd zaměstnancům a odvodů.

Roční mzdové formuláře a roční zúčtování

Zaměstnanci

Pro každého zaměstnance spravujeme roční mzdové formuláře - mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění. Sestavujeme roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou nezbytnou součástí každé dobře fungující společnosti. S nástupem prvního zaměstnance se pro každého zaměstnavatele začne roztáčet nekonečné kolo povinností, úkolů a požadavků vyplývajících z legislativy.

Zastupování při kontrolách a konzultace

Nastavení mzdové a personální politiky a směrnic a vnitřních předpisů

V rámci poskytovaných služeb připravujeme podklady pro případné kontroly ze strany OSSZ, zdravotních pojišťoven či Úřadu práce.  Při samotných kontrolách zastupujeme své klienty na základě udělené plné moci.

Nabízíme konzultace a poradenství k mzdové problematice, pomáháme s optimálním nastavením typu pracovního poměru a způsobu odměňování.

Nastavení, tvorba a aktualizace směrnic a vnitřních předpisů upravujících mzdovou problematiku a odměňování zaměstnanců (mzdový řád, směrnice pro poskytování cestovních náhrad, benefitů zaměstnancům)

Profesionalita a kvalita zpracování mezd

Základní povinnosti zaměstnavatelů

Tyto povinnosti musí zaměstnavatelé řádně plnit bez ohledu na velikost a předmět podnikání. Jejich řádné plnění je kontrolováno ze strany státních institucí. Jsou jimi například zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, finanční úřady a další. V případě, že některou ze základních povinností opomenete, hrozí Vám nemalé finanční sankce.

Můžeme vám zaručit maximálně profesionální jednání na vysoké úrovni a také jistotu kvality naší práce. Převezmeme za Vás kompletně zodpovědnost za zpracování mezd . V rámci zpracování mezd povedeme také personální agendu (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výpovědi pracovního poměru, potvrzení o příjmu, přihlášení nebo odhlášení zaměstnanců).

Ceník - zpracování mezd zaměstnanců a odměn statutárních orgánů

Počet zaměstnanců za měsíc

Základní měsíční sazba za zaměstnance

Zpracování mezd do 10 zaměstnanců

280,- Kč

Zpracování mezd nad 10 zaměstnanců

250,- Kč

Zpracování mezd DPP

150,- Kč

Přihlášení/odhlášení zaměstnance

100,- Kč

Zpracování ročního zúčtování záloh daně z příjmu

200,- Kč

Máte zájem o zpracování mezd? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643

 

www.vultarena.cz © 2018-2019

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář

Máte zájem o zpracování mezd? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář

Napište si

Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář
Vultarena s.r.o. - Účetní a daňová kancelář

Máte zájem o zpracování mezd? Napište si o nezávaznou nabídku nebo zavolejte na tel. +420 739 259 643